понеделник, 8 октомври 2012 г.

Астропрогноза: 8 - 14 октомври 2012 година

Тази събота Сатурн пресече границата на Везни и Скорпион, влизайки веднага във  взаимодействие с Нептун, намиращ се в началото на Риби. Целият октомври това  взаимодействие ще създава определен фон, който едва ли веднага ще се реализира в конкретни  събития, но определено ще създаде подходяща среда за бъдещите събития. Ние не можем да  отминем този важен астрономически факт, продължавайки да го коментираме.

Принципите на  тези две планети са антагонистични. Сатурн съобщава структурата и границите на позволеното  разпространение на всяка материална, енергийна, психологическа и обществено-политическа  система. В това свое качество той е непосредствено свързан с ВРЕМЕТО (времевите рамки на  събития и процеси) и с формалните Закони на мирозданието (включително и физиката). Отнесено  към човека той задава не само социалните, но и генетичните ограничения за всеки индивид. 

Нептун (древногръцкият Посейдон) олицетворява принципа на ХАОСА, първозданния хранителен  "бульон", от който възниква всичко съществуващо на Земята и в който се разтваря.  Функцията на  Нептун е размиване на Сатурновите граници, смесване на разнородните субстанции, излизане  извън пределите на точната реалност. Тяхното взаимодействие прекрасно може да се опише с  пример от химията - с процеса на образуване на кристали от разтвори и обратния процес -  разтварянето им.


Приложено към човека, Нептунското състояние  е свързано със загуба на физическо  зрение, съзнателно или несъзнателно изкривяване на реалността и излизане извън границите на  възможностите на физическото зрение - ясновидство. Нептун управлява химическата, газовата,  нефтопреработвателната , фармацевтичната промишленост, както и анестезиология и  наркология, океанология, ихтиология, екология, биология, водния туризъм и морските  пътешествия, екстрасенсите и психолозите ("тризъбецът" на Нептун е и буквата "пси"). Принципът  на Нептун на социално-психологическо ниво се свързва с религиозния фанатизъм, ВЯРАТА,  Милосърдието и СТРАДАНИЕТО (жертва). Нептун определя способността на човека за  възприятие на чужди преживявания (сензитивност), която може да дава особени  (екстрасензорни) възможности в диагностиката, а може да се проявява и в наркозависимост,  алкохолизъм, душевни болести. През следващите години Нептун преминава през Риби, където  проявява максимално своята сила. Оттук и засилването в обществото на интереса (често пъти  критиката) към въпросите на религията и вярата. 

И така, от 6 октомври до 11 ноември 2012 година тези два антагониста се намират в съгласувано,  засилващо се взаимно взаимодействие (резонанс). Ще отбележим, че и двете планети се намират в  стихията на водата (Скорпион и Риби), където Нептун е в своето владение, а Сатурн се чувства  "размит", губи за известно време своите главни "козове" - яснота, определеност, законност.  Проектирайки този символизъм върху нашия реален живот, ще разберем, че приоритетни ще  бъдат процесите на  размиване на установили се, но в нещо вече неефективни формални  структури. Сенчестата икономика, сенчестата "законност" (според понятията) и други сенчести  "закони" на функционирането на човешкото общество известно време ще се засилват. На тази тенденция трябва да се противостои с нравственост, традиции, морални принципи - това е висшата същност на Нептун. Напомням, че от 4 до 14 октомври Слънцето се намира в съдружество с Юпитер, което  засилва нашата надежда за справедливост и законност, поне през първата половина на октомври.

Н.Чиркова

Ето седмичната астропрогноза за всеки зодиакален знак.