неделя, 18 май 2014 г.

Астропрогноза: 19 - 25 май 2014

През тази седмица гвоздеят в космическата програма става Марс. През целия последен месец
той затваряше космическия квадрат на планетите, придавайки острота на политическите конфликти и повишавайки опасностите в бита. При това Марс вървеше "назад" и мотивация за
нашите постъпки бяха стари обиди, предишни постъпки, които ние прилежно измъквахме от своята памет, за да оправдаем своята агресия или обида. В сряда Марс спира своето видимо движение и към края на седмицата започва своето "нормално", настъпателно движение. Практически, през цялата текуща седмица Марс е неподвижен. Във връзка с това неговата енергия придобива характера на бик по време на корида, който е застанал неподвижен на арената: цялата мощ е стационарна и пружината е свита докрай.