неделя, 15 март 2015 г.

Астропрогноза: 16 - 22 март 2015

През тази седмица тоналността на космическата мелодия доста се променя - "огнената" енергия отслабва, появяват се акорди на стихията Земя: материализират се възникналите през март идеи и желания. Във връзка с това да си припомним вселенския закон - превръщането на информацията (в началото беше Словото) в Енергия (после беше Големият взрив) и на Енергията в Материя (възникнали са кварки и атоми). По тази схема се случва всичко в света - идеята (план, намерение) привлича ресурси за изпълването й с енергия и накрая се въплъщава в реален факт от материалния свят. Идеите, появили се през февруари, и изпълнени с енергия през март, сега ще започнат по малко да се въплъщават. В личния живот всичко е по същата схема.

неделя, 1 март 2015 г.

Астропрогноза: 2 - 8 март 2015

Смисълът на периода на Рибите в годишния цикъл е завършване. Символът на Рибите ключва в себе си дуализма на Христос и Юда. Събирайки полезните плодове от своята годишна дейност, ние се стараем да забравим и утилизираме "гнилите".

Вяра и безверие, фанатизъм и творчество - всички тези фини материи сега са по-важни от
когато и да е през годината. Международните  политически  процеси в периода на Риби се задълбочават. Каквото е да става "на светло", повярвайте, че основните процеси текат "дълбоко, в сянка". Животът прилича на айсберг. Светът обикновено се вижда по-отчетливо и ярко само в периода на Овена, когато дълбоките процеси се актуализират.