понеделник, 30 юли 2012 г.

Астропрогноза 30 юли - 5 август 2012

На фона на всички трудности през тази година  и това лято, от 28 юли до 5 август в космическия поток се е появила интересна и обнадеждаваща струя творческа енергия,  която ако използваме правилно, можем да уловим птицата на щастието и успешно да   коригираме живота си. Що за струя е това? Има такова понятие: интуиция. Юнг е въвел  в практиката на психолозите четири базови функции, с които човек предимно общува  със света - мислене, чувство, интуиция и усещане. Всеки от нас ги има, но някоя от тях  е по-силна от другите по рождение, и през целия ни живот, други се засилват в  различни обстоятелства. Сега в космическия поток рязко е засилена енергията, която  отваря ИНТУИЦИЯТА ни. Да не я бъркаме с предчувствието!

Всички ние много често използваме тази дума, влагайки в нея съвсем различен смисъл.  Юнг е дал точно определение: "Интуицията е функция, която осигурява на човека  възприятие чрез подсъзнанието. Това е инстинктивно схващане". Достоверността на  това схващане зависи от неочевидните психически данни на всеки човек, недоказано и  неосъзнато в рамките на експерименталната наука. Ние обаче много често разчитаме  на своята интуиция и уви, на интуицията на други хора, доверявайки се на чуждото  възприятие. При хармоничния човек оптимално са развити всичките четири функции и  те му дават цялостно възприятие за света. В света обаче няма хармония и всеки от нас  възприема света обичайно със своя "едностранчив" поглед, при това потискайки  останалите си способности. Например, хората с развито, силно "чувство" обикновено  потискат "мисленето" (логиката). Сензитивните хора (с развито "усещане") потискат  интуицията.

неделя, 22 юли 2012 г.

Астропрогноза 23 - 29 юли 2012

Може да се каже, че целият юли е най-сложният период, най-напрегнатото време през  годината, макар че небесната обстановка ще остане все така напрегната практически  до края на октомври. После, след като си поемем малко въздух, кризисната вълна, ако  така може да се каже, отново ще ни притисне в края на ноември 2012 и ще продължи  до средата на февруари 2013 година.

През тази седмица Марс продължава да нажежава обстановката. Периодът е  екстремен, крие неочаквани събития и обрати в политиката, природата, икономиката и  личния живот на хората. Не бива да смятаме че всичко, което сега се случва, е  поредица от случайности, това е един доста закономерен процес. Закономерността в общи  линии е предсказуема, което подтвърждава прогнозата ми от 2009 година.

понеделник, 16 юли 2012 г.

Астропрогноза 16 - 22 юли 2012

"Звездите водят този, който знае, и влачат онзи, който не знае."

През последните дни на миналата седмица видимото движение на Уран спря и сега той  започва бавно да се движи назад. Фактически цялата минала седмица и тази могат да  се смятат за период на стационарен Уран - скоростта на движението му е била  минимална. Уран ще се движи ретроградно до 12 декември тази година. Период на  статичност висшата планета има всяка година в продължение на няколко дни и това са  дни, когато свойствата на планетата стават "камъче в обувката" за обществото като  цяло. В нашата ситуация такова "камъче" става протестното движение и борбата му с  официалната власт (квадрат на Уран спрямо Плутон). В личния живот на всеки от нас  това се проявява косвено, но рискът от извънредни ситуации рязко се повишава. При  това тази година той и без това е висок. Под този риск най-лесно попадат мартенските  Овни, поради хазартния си дух и слаба самодисциплина (организираност).