понеделник, 25 януари 2016 г.

Астропрогноза: 25 - 31 януари 2016

Още в началото на седмицата Меркурий  спира своето движение назад и след като стои един ден на място, с нарастваща скорост се устремява напред да догони отдалечилото се Слънце. Ще го догони през втората половина на март. Така ще е и с нашите начинания, които са се запънали  през януари. През тази седмица те ще започнат да се придвижват напред и през март ще дотичаме до целта.

Към сферата на влияние на Меркурий се отнасят деловите пътувания, бизнес, документи, безналични преводи и други "пари на хартия", включително и финансовите задължения. Във всички тези сфери на дейност си струва да се положат усилия, за да получим до пролетта желания резултат.  В това много ще ни помогнат деловите контакти и връзки. През януари и февруари ние имаме свободата да ги използваме широко и да ги умножаваме. Протекции и благотворителност през тези два месеца играят много голяма и позитивна роля за всички и особено за представителите на знака на Дева. Периодът на  Водолея, в който живеем сега, предполага особена сплотеност на обществото. Взаимната помощ и отговорност, развитият интелект и технически изобретения са свойствени само на хората и само те ни позволяват да оцеляваме като вид. През периода на Водолея  тези социални качества ни помагат изключително много. Така че хайде да ги използваме, оставяйки настрани противоречията и дребните претенции. Сам човек сега не може да постигне много, дори да притежава огромни способности.

понеделник, 18 януари 2016 г.

Астропрогноза: 18 - 24 януари 2016

Завършва периодът на Козирога, символизиращ консерватизъм и стабилност.   Безусловно, да се говори за стабилност сега не се налага, но на фона на предидущите и последвалите събития по-голямата част на януари ще се запомни като относително "замразена" в смисъл на събития. От 4 до 25 януари ретроградният Меркурий   няма да донесе абсолютно нова  информация. Освен такава на принципа: "новото е добре (или не чак толкова добле) забравено старо". В назначенията, направени през този период, няма нищо ново в смисъл на перспективи - нито за онези, които "наемат", нито за онези, които биват "наети".

В сряда Слънцето преминава в знака на Водолей и започва период на "нонконформизъм" силен и ярък в различна степен. Енергията на Водолея, която  чрез Слънцето започва да се излива върху света, започва да размива, да разчупва отделните кристални структури - от семейните порядки до старите международни съюзи и организации.

неделя, 3 януари 2016 г.

Астропрогноза: 4 - 10 януари 2016

Ето че влязохме в поредната година от своя живот. След празничната еуфория се налага постепенно да се върнем в реалността и да поставим пред себе си приоритетните задачи за предстоящата година, разчитайки на тяхното изпълнение. - See more at: file:///D:/!!e_journal/!!WWW/03sedmichen.htm#sthash.QwGLqsuo.dpuf
Ето че влязохме в поредната година от своя живот. След празничната еуфория се налага постепенно да се върнем в реалността и да поставим пред себе си приоритетните задачи за предстоящата година, разчитайки на тяхното изпълнение. - See more at: file:///D:/!!e_journal/!!WWW/03sedmichen.htm#sthash.QwGLqsuo.dpuf
Ето че влязохме в поредната година от своя живот. След празничната еуфория се налага постепенно да се върнем в реалността и да поставим пред себе си приоритетните задачи за предстоящата година, разчитайки на тяхното изпълнение. Силата на Козирога е в планирането, в умението да създава работеща реална структура, базираща се на закони, правила и конкретни умения. Козирогът символизира  икономичното разпределение на ресурси, подчинение на закона и дисциплина, ясна гражданска позиция като резултат от опит и твърди убеждения.  Това и само това ще осигури успеха на нашите стратегически годишни намерения.  Именно  такива качества стават във всеки от нас по-силни от всички други. Нашите планове не бива да бъдат размити и мъгляви. Ние сме длъжни да поставим пред себе си и другите ясни, конкретни задачи, които ще позволят на всеки от нас максимално да реализира  всички свои способности и ресурси, да постигне всичко, което е набелязал. Рационално организираните проекти ще изискват по-малко усилия и ще дадат по-добър резултат.