понеделник, 27 август 2012 г.

Астропрогноза: 27 август - 2 септември 2012

През тази седмица музиката на сферите отново променя своята тоналност, вплитайки в  живота нови теми. Една от тези теми е промяната на акцентите в социалните  отношения. В какво се опираме на привичните стереотипи, от какво искаме да се  освободим и какво носим в настоящето, върху какво градим социалните си връзки. Тези  неща са тясно свързани - като старт и финиш, като начало и цел на ПЪТЯ. Сега  говорим за пътя на обществото като цяло, интерпретирайки, според своето разбиране,  текущото положение на Лунните възли, които тази седмица си тръгнаха от  Близнаци/Стрелец и от 31 август преминават в оста Скорпион/Телец. Сега до средата  на февруари 2014 година Телец ще символизира "миналия опит", а Скорпион - задачата  на настоящето в човешките и икономически отношения - и лични, и обществени.

Ние  преминаваме в стадий, когато отношенията в обществото са белязани с материални  интереси и лична ревност в много по-голяма степен, отколкото  е било през последните  9 години. Натрупване и богатство от една страна; бедност и тежък труд - от друга. Както  полюсите на благополучие и проклятие на Телеца, те ще станат онази ос, която ще  раздели обществото - ще отдели слоя от най-бедни и слоя от най-богати като "разлика  в потенциалите", осигуряваща движението на всичко и всеки - въздух, електричество,  икономика, производителни сили.

понеделник, 20 август 2012 г.

Астропрогноза: 20- 26 август 2012

Днес ще поговорим за неуловимите неща, съставляващи основата на човешкия живот -  милост, състрадание, обществено мнение, различен род изкушения, правда и кривда,  користно изкривяване на реалността, фанатизъм, емоционални ефекти, ниски страсти  (наркотици, алкохол, похот, транс и зависимост от андреналин).
Всички тези неща се намират под управлението на Нептун и са характерни само за  хората, както и творчеството в неговите висши и низши форми. Дали затова хората  творци са пълни с пороци? Висшите способности винаги се уравновесяват с "низши".  Само сивотата е хармонична - нито топла, нито студена.

В това ли е смисълът на  човешкия живот - да овладее висшите качества, избавяйки се от низшите? И с какво тук  може да помогне астрологията? Със знания, макар и съвсем малко.  Самоусъвършенстването се състои не в самобичуване, а в самонаблюдение. И така да  се самопонаблюдаваме в рамките на годишния цикъл на взаимоотношенията на  Слънцето (волевото и творческо начало във всеки от нас) и Нептун (сублимация на  Божията милост и олицетворение на Христос - Божия Син). Тези две начала  съществуват в нас изначално и всяка година преминават поредната спирала на  еволюция или деструкция.

неделя, 12 август 2012 г.

Астропрогноза: 13 -19 август 2012

Астрологията работи със съответствия - каквото е горе, това е и долу.  През тази  седмица "отгоре" се формира интересна ситуация - Слънцето от 13 до 21 август е  хармонично, но взаимодействието му с Марс и Сатурн не е много решително. Това може  да означава, че земната "власт" е активна, готова да вземе отговорни решения и да  използва възможностите. С други думи, тя "управлява". Неин силен момент е  новолунието, което е в петък, 17 август. Това е съединение на властта (Слънцето) и  народа (Луната) в единно намерение.

Моментът на новолунието винаги поражда  тенденция най-малкото за месец напред. Сегашната тенденция е за запазване на статуквото  (Сатурн) в предлаганите кризисни обстоятелства. Те се описват с един много интересен,  според мен, важен енергиен факт - от 9 до 21 август Венера поема върху себе си  конфликтната енергия на Уран, Нептун и Плутон. При това  Венера изгрява преди  Слънцето - сега тя е утринната звезда - чувствата изпреварват съзнателната воля,  заставяйки всички да постъпват импулсивно. Тя се намира в Рак, където символизира  "чувството за единство на нацията" и системата от потребителски ценности, както и  наличните ценности за всеки от нас, потребителите. 
 

неделя, 5 август 2012 г.

Астропрогноза: 6 - 12 август 2012

Какво наблюдаваме през тази седмица в родната ни Слънчева система? Три  най-отдалечени планети (Уран, Нептун, Плутон) се движат съгласувано назад в тясно  взаимодействие помежду си - фонът на обществено-политическите събития се запазва  в същата напрегната фаза като преди и не върви напред. Сатурн бодро се  движи в последните градуси на сектора на Везни, който ще напусне на 6 ноември. Трябва да се отбележи, че той, както и "тежките" далечни палнети, е най-действен,  намирайки се в тези градуси - като че ли поставя точката в социалните събития от  последните две и половина години. Особено силно усещат неговото действие върху  себе си представителите на кардиналните знаци на Зодиака, родени през втората  половина на месеца (Овни, Раци, Везни и Козирози). Както и хората, в чиято рождена  карта Луната се намира в тези кардинални знаци. Хората усещат това като неизбежна  необходимост или принудителни действия. Колкото човек е по-възрастен и  по-отговорен, толкова повече полза му носи такъв транзит на Сатурн. Най-суров е  Сатурн към най-безотговорните.