понеделник, 8 април 2013 г.

8 - 14 април: За съвместимостта и взаимоотношенията

Продължава периодът на бурната активност на космоса. В такова време е съвсем логично да се обърнем към въпроса за съвместимостта: как по-добре да се сработим един с друг? Не само съпружеското и семейно взаимодействие, но и всяко друго продължително взаимоотношение с някого възниква в живота ни неслучайно, продължава толкова дълго, колкото е необходимо, за да проумеем нещо, да поправим и отработим в себе си. Дори и да не разберем, все едно ще се променим по времето на тези отношения. Бог ни изпраща близки хора и врагове, за да могат те като камъните в топковата мелница или като фина шкурка (най-щастливият случай), или като капката вода да ни шлифоват - те нас и ние - тях.

Когат някай ми казва, че очаква от любовника или от мъжа си "щастие", дълбоко съжалявам за наивността на това очакване. Бог малко се грижи за това да ни осигури Щастие. А ние дори не можем да си обясним какво е това щастие. Така че да оставим настрани това понятие - то както и Любовта има високо ниво на символика, следователно има и множество интерпретации.