понеделник, 2 януари 2012 г.

Главните тенденции през 2012 година

...Ние не просто живеем на Земята, ние със Земята пътешестваме в Космоса!...

През 2012 година нашето пътешествие в Космоса ще бъде доста неспокойно, подобно на спускане по буйна планинска река или друго екстремно увлечение. Би ми се искало да "предскажа" на всички спокойна и благополучна година, но уви световната криза пордължава. Въпреки това, имам желание да внеса известна яснота в "страшните пророчества" за бъдещата вселенска катастрофа за декември 2012 година, с които е пълен интернет.
Няма да твърдя, че самият дядо боже ми е нашепнал успокоителните думи. Състоянието на планетите от Слънчевата система обаче през 2012 година, макар и напрегнато, тревожещо земните недра и социалните процеси, е далеч от катастрофалното. Например пишат: ..."Както прогнозират учените, 21 декември 2012 година ще се състои парад на планетите, когато всички планети от нашата и други галактики (!) ще се подредят в една линия, което ще повлече след себе си промени от различен характер." Твърдението е абсолютно неграмотно. Никакъв парад няма и не се предвижда. Планетите на нашата Слънчева система са далече от "една линия", те запълват половината кръг, една спрямо друга и Земята. Това създава не съвсем стабилно енергийно поле, но се е случвал и по-голям превес в Слънчевата система. Да се говори за други Галактики е пък съвсем безотговорно, предполага доста екзалтирани читатели, абсолютно незапознати с елементарната астрономия.
Виж що се отнася до екзалтираността на хората положението наистина не е добро. От 2011 година до пролетта-лятото на 2015 година наистина рязко нараства екзалтираността на хората и склонността им към екстремни постъпки под влиянието на определени "космически вибрации". Както и броят на хората, които "не са съвсем на себе си", доказателство за което получаваме всеки ден в новините. Най-общо казано расте стремително "градусът на лудостта" на човечеството. Струва си всеки от нас да повишава своето интелектуално ниво, което е добра защита от паника.
Наистина светът стремително се променя и състоянието на Слънчевата система стимулира този процес. Така че нека се променяме без паника заедно със света. Когато се тресем по каменистия, планински път в раздрънкана таратайка, е желателно да влезем в ритъм, а не да се опъваме и стараем с всички сили да стоим неподвижно. Но пък и да се клатим по-силно, също е излишно.  Ако не сме в състояние да възпрепятстваме вулканичната дейност, която наистина има тенденция да се засилва, дали следва да продължаваме да живеем върху вулкана? Дали не трябва като японците така да изградим своя начин на живот, че да минимизираме и оптимизираме удоволствието от живота?

И така, кои според мен са главните тенденции, които действат и възникват през 2012 година?