понеделник, 30 юли 2012 г.

Астропрогноза 30 юли - 5 август 2012

На фона на всички трудности през тази година  и това лято, от 28 юли до 5 август в космическия поток се е появила интересна и обнадеждаваща струя творческа енергия,  която ако използваме правилно, можем да уловим птицата на щастието и успешно да   коригираме живота си. Що за струя е това? Има такова понятие: интуиция. Юнг е въвел  в практиката на психолозите четири базови функции, с които човек предимно общува  със света - мислене, чувство, интуиция и усещане. Всеки от нас ги има, но някоя от тях  е по-силна от другите по рождение, и през целия ни живот, други се засилват в  различни обстоятелства. Сега в космическия поток рязко е засилена енергията, която  отваря ИНТУИЦИЯТА ни. Да не я бъркаме с предчувствието!

Всички ние много често използваме тази дума, влагайки в нея съвсем различен смисъл.  Юнг е дал точно определение: "Интуицията е функция, която осигурява на човека  възприятие чрез подсъзнанието. Това е инстинктивно схващане". Достоверността на  това схващане зависи от неочевидните психически данни на всеки човек, недоказано и  неосъзнато в рамките на експерименталната наука. Ние обаче много често разчитаме  на своята интуиция и уви, на интуицията на други хора, доверявайки се на чуждото  възприятие. При хармоничния човек оптимално са развити всичките четири функции и  те му дават цялостно възприятие за света. В света обаче няма хармония и всеки от нас  възприема света обичайно със своя "едностранчив" поглед, при това потискайки  останалите си способности. Например, хората с развито, силно "чувство" обикновено  потискат "мисленето" (логиката). Сензитивните хора (с развито "усещане") потискат  интуицията.


И така, сега в света е подчертана струята на "интуицията" - особено силна е била тя в  отминалата неделя и в понеделник на текущата седмица. Децата, родени през тези два  дни без съмнение ще притежават много силна интуиция, което ще им осигури  творчески и предприемачески способности, хъс, устременост в бъдещето и в далечното,  с надеждата да се възползват от съществуващите там (често пъти те са в тяхното  въображение)  ВЪЗМОЖНОСТИ.

Всички ние, сега живеещите, неволно ще се настроим на интуитивния канал - очакване  на чудо, надежди за чудесни възможности, увереност в своя късмет. Всички тези  състояния съответстват на работата на този канал. И още една, често проявяваща се в  ежеднивния живот способност на интуицията - стремеж към "лесна печалба" - бързо да  се получи нещо ценно, без да се полагат дълго време усилия. Усилията са  прерогатив  на хората, които живеят по "усещанията си" - водещата функция при тях е материална,  в живота си те изграждат приоритета на вещественото, на фактите. Тази функция е  противоположна на интуицията - хората "усещащи" смятат интуитивните за  безделници, галеници на съдбата или авантюристи с безумни идеи. Интуитивните  смятат "усещащите" за примитивни работяги, неспособни да летят и да раждат ИДЕИ.  Идеята интуитивните смятат за най-ценен продукт. Реализират я обаче обикновено не  те, а "усещащите"(сензитивните). По този начин всички функции и техните носители,  хората се нуждаят един от друг. Дори ако се противопоставят яростно на другите,  различните. Как ще реагират на "огнения поток на интуицията" сега различните хора?

Логичните (мислещият тип) ще реагират позитивно , с оживление на обичайния  логичен свят чрез инсайт, оживление на интелекта и комуникациите.
Хората чувстващи ще могат да преживеят през почивните дни огън от чувства  и  преживявания, но техният мисловен апарат ще бъде абсолютно потиснат от силни  психически състояния - да разчитат на логиката ще им бъде съвсем невъзможно.
Сензитивните (усещащите) ще изпаднат в отчаяние от хорската глупост и жажда за  лека печалба, от необмисления хазарт и ще се постараят колкото  е възможно  по-плътно да се разграничат през тази седмица от такива хора и от този "безумен  свят".
Накратко разказвам на читателите, че една и съща обстановка в света (космическата  ситуация) влияе на различните хора по различен начин.

Постарайте се през тази седмица да отворите в себе си струйката (или широкия канал)  на Интуицията. В най-простия вариант това може да се направи, отключвайки  критическия разум и вслушвайки се само към своето вътрешно психическо състояние -  радостната възбуда по някакъв повод означава, че вашето подсъзнание чувства нови  възможности именно в това направление. Вярно е обаче, че то може и да греши - от  множество идеи и проекти на интуитивните хора реално се осъществяват само една  много малка част. Те обаче не страдат дълго след неудачите - скоро се ражда нова  идея и нова надежда. Откривателите на Клондайк са били интуитивни хора.
Н.Чиркова

Ето седмичната астропрогноза за всеки зодиакален знак.

1 коментара:

Анонимен каза...

От години следя публикациите на Маргарита - страхотни сте!
Имате прекрасни анализатори на хороскопите! Пожелавам Ви, успех!