понеделник, 8 февруари 2016 г.

Седмицата: 8 - 14 февруари 2016

В понеделник, в 14:40 по Гринуич според Източния календар започва годината на Маймуната. Маймуната се отличава с енергична "социална позиция", в съчетание с пъргав ум и хитрост. В източната традиция годината на дадено животно характеризира не толкова индивидуалните качества на родения в тази година човек, колкото неговата социална роля, начина, по който функционира в обществото. В класическата западна астрология тази функция в индивидуалния хороскоп поема върху себе си Юпитер. По положението на Юпитер ние съдим за социалните стремежи на човека и за това в каква област той ги реализира. Също както цикълът на животните, цикълът на Юпитер по знаците на Зодиака продължава 12 години. Само началото на годината в календара с животните винаги е едно и също, а Юпитер преминава от един знак в друг, макар и веднъж в годината, но с малко разместване по време, което постепенно се натрупва.


Последните години Юпитер променя своя знак през септември. Пълният цикъл на животните е 60 години,също  както и пълният цикъл на Юпитер, когато отново има пълно съвпадение по време на началото на циклите (началото на Източната година). С други думи, смисълът на тези два цикъла  е един и същ, но често пъти те имат различно начало в календара.

Вече писах, че в източната психология и традиция човек се разглежда като частица от обществото, а не като "пъпа на света". Последното е характерно за западната традиция, при това само през последното столетие. По-рано и западната (вавилонска) традиция твърдо е държала на приоритетите на обществото над човека. Индивидуални хороскопи съставяли само на кралете. Редовият човек не бил удостояван с такава чест, той просто не е имал такава тежест. По този начин либералната позиция, която издига човека "на куб", по историческите мерки е възникнала съвсем неотдавна. Смея да твърдя, че и сега далеч не всеки човек представлява сам по себе си Личност.

За да бъда правилно разбрана, ще напомня смисъла на отделните понятия. Човек е понятие биологично - раса, пол, възраст. Индивид е човешка особа, имаща различни от другите, не само биологични (раса, националност), но и психологически (характер) особености. Индивидуалност това е съчетание на биологични и психологически качества и умения, отличаващи един човек от друг.
Умен-глупав, муден - ловък, силен - слаб, агресивен - страхлив и т.н. Личност е най-сложното понятие. Това е социалният образ на човека. Именно обществото формира индивида като личност. Той е онова, което отличава човека от животното. Маугли, ставайки по-зрял, става  индивидулност, но не личност, защото ключов фактор в личността  е умението да се общува и да се поддържат (изграждат)  взаимоотношения с други хора. За да стане личност, човекът извървява един или друг път на социализация. Основните елементи на социализацията са общуване, възпитание, образование, средства за масова информация, система за социален контрол.

Накратко, Личността  е член на дадено Обещество, възпитан от обществото по своите правила и традиции. Какво общо с това има астрологията? Ами ето какво: индивидуалният хороскоп може да разкаже за индивида с акцент върху психологическите особености. Биологическите особености повечето астролози не могат да четат по хороскопа. Най-често не го и правят, с изключение на запознатите с медицинската астрология. Формирането на "личността" на базата на "индивидуалността" в значителна степен зависи от възможностите и традициите на средата (месторождение и местоживеене, определена култура, семейни традиции).

Астрологията може да разкаже само за вродените заложби на индивида, помагащи или спъващи социализацията му, привличащи човека в едни или други области на дейност и на обществото. Например, степен на конфликтност, ниво на самооценка, вродена общителност, мисловен тип, вроден интелект, конкурентна способност и т.н. Крайният резултат на процеса на формиране на Личността едва ли може да се прогнозира уверено. Дори и дипломата от университета и десертацията не винаги помагат на човека да стане личност.

Да се върнем към положението на Юпитер в хороскопа. По него може да се съди колко силно човек се стреми да преуспее в обществото (да стане личност) и за това какви черти на характера ще участват в този стремеж. Ако способностите, работещи за социализацията са много, човек ще се придвижи напред по пътя на социализацията. Юпитер намеква и на това  по коя пътека е за предпочитане да върви човек, за да стане Личност. По-нататък идва пътят на индивидуалното израстване към "личност духовна". Но това вече не е дадено на всички и  не  се определя с методите на съвременната астрология. Така както и наличието или липсата на Талант, освен по интуиция и косвено, което не дава право на астролога да обнародва своите съображения.
Н.Чиркова


Ето седмичната астропрогноза за всеки зодиакален знак.