понеделник, 26 март 2012 г.

Астропрогноза: 26 март - 1 април 2012

През тази седмица можем да очакваме значими събития в света и промени в политическата, икономическата, както и в производствената и селскостопанска сфери на дейност на всяка една държава. Това ще бъдат важни като перспектива решения, призвани да преобразуват състоянието на нещата. Надежди за ефективната им реализация и подобряване на живота като цяло има, и те са напълно обосновани - земните сектори на зодиака са хармонично силни, а това винаги дава значими плодове от усилията.
Има обаче и много мощен деструктивен енергиен канал. Той може да подхранва сили, насочени към коварство, към противоправни и опозиционни действия, да породи в отговор твърди мерки от страна на изпълнителните власти. Като цяло в космоса е "неспокойно" и това задължително ще се отрази малко или повече със забавяне на състоянието на обществото, природата и Земята. Пролетта показва своя неочакван характер. В различните региони по различен начин, но задължително с изненади.

В личния живот на хората се случва същото, но в по-малък мащаб. Време е да се проявява инициатива, да променяме в живота си онова, което не ни устройва, и да използваме онова, което ни изглежда добро. Растящата Луна през тази седмица помага в придвижването на належащите въпроси. Ретроградният Меркурий в Риби затруднява документалното оформяне на каквото и е, обърква и бави транспортните потоци, понижава обективността и ефективността на информацията. Ние я споделяме и възприемаме прекалено емоционално, а това води до изкривяване на реалността през призмата на собствените ни емоции. Психолозите наричат такъв начин на възприятие и анализ на фактите - "когнитивна емоция". Определението е интересно - мисловна емоция! Не мисъл, и не чувство, а нещо, твърде индивидуално и трудно описвано с думи. Ако сега не можете да постигнете взаимно разбиране с някого, помислете върху това. Дано всички стигнат до стриктна организация на събитията и взаимно разбиране.