понеделник, 27 август 2012 г.

Астропрогноза: 27 август - 2 септември 2012

През тази седмица музиката на сферите отново променя своята тоналност, вплитайки в  живота нови теми. Една от тези теми е промяната на акцентите в социалните  отношения. В какво се опираме на привичните стереотипи, от какво искаме да се  освободим и какво носим в настоящето, върху какво градим социалните си връзки. Тези  неща са тясно свързани - като старт и финиш, като начало и цел на ПЪТЯ. Сега  говорим за пътя на обществото като цяло, интерпретирайки, според своето разбиране,  текущото положение на Лунните възли, които тази седмица си тръгнаха от  Близнаци/Стрелец и от 31 август преминават в оста Скорпион/Телец. Сега до средата  на февруари 2014 година Телец ще символизира "миналия опит", а Скорпион - задачата  на настоящето в човешките и икономически отношения - и лични, и обществени.

Ние  преминаваме в стадий, когато отношенията в обществото са белязани с материални  интереси и лична ревност в много по-голяма степен, отколкото  е било през последните  9 години. Натрупване и богатство от една страна; бедност и тежък труд - от друга. Както  полюсите на благополучие и проклятие на Телеца, те ще станат онази ос, която ще  раздели обществото - ще отдели слоя от най-бедни и слоя от най-богати като "разлика  в потенциалите", осигуряваща движението на всичко и всеки - въздух, електричество,  икономика, производителни сили.

Какво ще отличи всеки от нас от общата осреднена  маса, какво трябва да отиде в миналото, от какво трябва да се откажат мнозина? Някои  - от прекаленото богатство, други - от тежкия труд. Първото ще бъде принудително,  второто е по-добре да стане доброволно. В икономически план това означава, че  ресурсите на обичайните схеми за използване на "земята", банковата система и  "селското стопанство" са изчерпани: нужен е обрат, трансформация, волеви или  естествено-катастрофични методи на промяна на стоково-паричната система. 

Незапозната с макроикономиката, няма да навлизам в по-нататъшни разсъждения,  само ще отбележа следващите два месеца като потенциално кризисни в това  отношение. Банките ще бъдат въвлечени първи в кризата. "Хартиените" и  спекулативни ценности, които досега малко или много помагаха на обществото,  смекчавайки световната криза, окончателно ще загубят своята сила  и значимост.  Реалните ценности и банки (Телец) в следващите година и половина ще претърпят  "смърт" и прераждане (Скорпион). Някои ще забогатеят чрез банкрута на други.  Състоянието на банките и пазара на земя/имоти през следващите година и половина  ще станат основен лост на икономиката. Изглежда е станало пренасищане на  обичайния пазар.

От 24 август до 4 септември властта на всяка една държава и корпорация ще вземат  волеви непопулярни решения. През първата десетдневка на септември някои ще  намерят максимално мек вариант на тази "смърт". Който не успее, е закъснял. До  началото на октомври социалните процеси ще придобият особена неизбежност и от  страна на легалните властови структури ще вземат "хирургически" характер. Не ми се  иска да плаша никого с фалити и други страшилища, но нима самата обективност на  процеса и неизбежността от развитие и задълбочаване на световната криза ще успокои  някого? Освен философа.
Н.Чиркова

Ето седмичната астропрогноза за всеки зодиакален знак.