понеделник, 20 август 2012 г.

Астропрогноза: 20- 26 август 2012

Днес ще поговорим за неуловимите неща, съставляващи основата на човешкия живот -  милост, състрадание, обществено мнение, различен род изкушения, правда и кривда,  користно изкривяване на реалността, фанатизъм, емоционални ефекти, ниски страсти  (наркотици, алкохол, похот, транс и зависимост от андреналин).
Всички тези неща се намират под управлението на Нептун и са характерни само за  хората, както и творчеството в неговите висши и низши форми. Дали затова хората  творци са пълни с пороци? Висшите способности винаги се уравновесяват с "низши".  Само сивотата е хармонична - нито топла, нито студена.

В това ли е смисълът на  човешкия живот - да овладее висшите качества, избавяйки се от низшите? И с какво тук  може да помогне астрологията? Със знания, макар и съвсем малко.  Самоусъвършенстването се състои не в самобичуване, а в самонаблюдение. И така да  се самопонаблюдаваме в рамките на годишния цикъл на взаимоотношенията на  Слънцето (волевото и творческо начало във всеки от нас) и Нептун (сублимация на  Божията милост и олицетворение на Христос - Божия Син). Тези две начала  съществуват в нас изначално и всяка година преминават поредната спирала на  еволюция или деструкция.

Ще разгледаме времевия срез на този процес, за да може  всеки да го съотнесе към своя собствен живот, към своите собствени нравствени  критерии. Придвижвайки се по Зодиака, началото на този обективен (за всички земни жители) цикъл за всяка година е плаващо.  Всяка година божествените сили поставят пред  нас нравствени задачи, важни за човешката еволюция. Отработвайки честно един  годишен цикъл, решавайки своята частна, мъничка нравствена задачка, по-лесно  усвояваме следващия цикъл, решавайки още една. И така през целия си живот. Тази  година задачата ни беше поставена в периода 19-21 февруари (за да сме  астрономически точни). За хората, родени през тези дни и рождениците, тя, разбира се  изобщо не е "мъничка", а  глобална - възможно е да е най-важната в живота им.

Всеки  от нас има своя собствена нравствена система, своите "твърди" убеждения и своите нравствени  постижения. Както и своите илюзии. Сега тези илюзии във вид на надежди и собствен  поглед върху важната за самите нас картина на света са максимално субективни,  изкривени. Събитията могат да ни "просветят", при това доста рязко. И така е в целия  свят, в цялата човешка общност. Максимално силно се проявява сега и "божественото  начало" във всеки от нас и в света като цяло. Сега то, между впрочем, е единствената  сдържаща сила в глобалния и жесток процес на политическа и икономическа криза.  Нравствените критерии на всеки човек са върху везните на световния процес - накъде  върви светът - по пътя на еволюцията или по пътя на инволюцията? Кой ще победи  - техно-цинизмът или все пак Съвестта и Вярата? Битката (Армагедон) се води в душата  на всеки от нас. Не надничайте в чуждите души, погледнете в своята.

Това състояние  и тези преживявания, творческите и безнравствени зародиши са се актуализирали в края  на февруари, засилвали са се и са растели до този момент, до края на август.  Именно сега се проявява очевидната картина на нравствената основа на нашия личен  живот. - доколко сме субективни, лъжливи, затънали в пороци, разпуснати. И доколко  сме благородни, отговорни, стриктни и дисциплинирани отвътре. Критерий за  самодисциплина винаги са взаимоотношенията на човека с времето: умее ли да се  събуди без будилник в зададеното време, умее ли да не закъснява, уважавайки чуждото  време. Съществува закон, който изважда на показ онези пороци, които човек е потиснал в  себе си, с които се е преборил, които е изживял. През следващите дни този ефект ще се прояви видимо, довеждайки понякога до смешни ситуации. Изключително честният човек може да се изкуши да повярва на лъжец или може да срещне по пътя си циганка-гадателка. Дисциплинираният и отговорен човек ще се окаже в редица ситуации, когато безотговорността на другите ще го подведе. Непиещият човек може да пострада от пияница или от лекарства. Такива случаи се срещат по принципа за "пренасяне", който познават психолозите. От 22 до 30 август моментите на разочарование във връзка с това ще бъдат повсеместни. В редица случаи те ще доведат до възникване на антипатия, пренебрежение, нравствен конфликт между отделните хора.

Разберете и преценете своята ситуация правилно, дори от най-неприятната се постарайте да извлечете морална полза. Нравственият избор и нравственото противопоставяне ще бъдат същност на много всемирни и частно-битови ситуации. Нравствената полза често се съпровожда с материални загуби. През тези дни такива ще има със сигурност. Ще има и "паднали от небето" блага за недостойни хора. Не завиждайте. Ще има и прозрения в неясни ситуации. Всекиму своето.
Н.Чиркова

Ето седмичната астропрогноза за всеки зодиакален знак.