неделя, 4 ноември 2012 г.

5 - 11 ноември: За Слънцето, Юпитер и либерализма


Навикът да гледам на света през призмата на астрологическите символи неотдавна ме наведе на мисълта за същността на либерализма като явление. Сигурна съм, че повечето хора не разбират изцяло същността на политическото течение и неговото място в историята, както и аз не я разбирах, докато не се замислих върху това.
Отваряйки справочниците, намерих формалното определение на либерализма и честно казано, се изненадах. Цитирам:  За първи път либерали нарекли група хора, подготвящи текста на конституцията в Испания (1812). Различават либерализъм икономически, културен, социален и политически.
Икономическият либерализъм е за свобода на предприемаческата дейност и търговията, за частната собственост, свободната конкуренция и против държавното регулиране на икономическата дейност.
Културният либерализъм е за личната свобода и против ограниченията й от религиозни и 
патриотични съображения.
Социалният либерализъм е за равенство на възможностите в обществото.
Политическият либерализъм предполага превес на гражданското общество над държавата, наличие  на демократични политически институти, провъзгласява такива права и свободи на личността като свобода на съвестта, словото, печата, правото на участие в живота на държавата, право на обединяване в обществени, политически, професионални и др. организации, партии.

Фундаменталният либерален принцип, принципът на икономическа свобода като право да се  
притежава лична собственост и това право да бъде защитено от държавата е формулирал Дж. Лок (1632–1704). Основа на неговата политическа теория е представата за естественото право - на живот, на лична свобода и на частна собственост.

Без да дотягам повече на читателите с подробности, ще изложа следното: в обозримата история, до  XVII век човешката общност е съществувала на принципа:  индивидът е член на общността и нищо повече от това! Род, племе, етнос са се състояли от индивиди, които са усещали себе си като частица от цялото. Поради редица революционни тласъци и по силата на историческия прогрес в Европа е възникнала популация от ентусиасти, на които им е станало тясно в рамките на традиционното общество. Те откривали нови земи, населили Америка, и пренесли своите ГЕНИ на индивидуализма през всички последни столетия.

  Астрологията, която е възникнала като стройна система от знания много преди появата на тази прослойка на човечеството, може да опише и този феномен: принципите на Юпитер и Луната описват човека (Луна), приспособяващ се към обществото  (Юпитер). Так е било векове и досега е така.
Източната, индийската астрология се базира изцяло на Лунните принципи. Приспособяването 
и подчиняването на традициите е било средство за оцеляването на популацията. Християнството е провъзгласило ценността на отделната личност. В съвременната западна астрология водачеството на  Юпитер (общността) преминава към Слънцето - творческата личност, индивидуалният дух като частица от Бога. Ето ги изворите на либерализма.
Кой съм аз, твар трепереща или имам право?" Изглежда всичко е прекрасно... Индивидът израства  от средата, превръща се в личност, да живее еволюционният либерализъм! Не всичко обаче е просто, процесът на еволюцията е трънлив и нееднозначен. Той се подчинява на закона на махалото - самосъзнаването на индивида приема форми на игнориране на социума в угода на собствения егоизъм и пробивност.
 
В идеалния случай махалото на историята ще се люлее от хиперегоизма на отделната личност към тоталния натиск на обществото върху тази личност, постепенно намалявайки амплитудата. И ето в точката на равновесието ще настъпи "всемирното щастие". Засега сме ох, колко далече от него. И през следващите 7 години, а дори и повече егоизмът на ентусиастите (няма да говоря за либерали) все по-агресивно ще тържествува, ще се бори за своето право на самоизразяване, нарушавайки обществения морал и условностите, отстоявайки своето право на "силния" да разбутва и използва за  лични цели по-слабите членове на човешката общност. Няма да привеждам астрологични доказателства, повярвайте ми на думите. Илюстрация на съотношението на индивид/личност и обществото служат и социалните модели: социализъм, комунизъм, капитализъм, родов и феодален  строй. Всички те имат силен "наклон" на една страна. Значи в идеалния случай трябва да се появи съвършено нов, балансиран по оста човек/общество, обществен ред, за който засега ние нямаме ни най-малка представа.

Ето към какви мисли водят размислите на астролога за съотношението на принципите на Слънцето и Юпитер като социални фактори. Точно тези полярности проявява оста Лъв/Водолей. Значи в епохата на Водолея именно с тази дилема ще се занимава човечеството.

Може би точката на равновесие ще бъде намерена. Време напред има много.

Н.Чиркова

Ето седмичната астропрогноза за всеки зодиакален знак.