понеделник, 2 януари 2012 г.

Главните тенденции през 2012 година

...Ние не просто живеем на Земята, ние със Земята пътешестваме в Космоса!...

През 2012 година нашето пътешествие в Космоса ще бъде доста неспокойно, подобно на спускане по буйна планинска река или друго екстремно увлечение. Би ми се искало да "предскажа" на всички спокойна и благополучна година, но уви световната криза пордължава. Въпреки това, имам желание да внеса известна яснота в "страшните пророчества" за бъдещата вселенска катастрофа за декември 2012 година, с които е пълен интернет.
Няма да твърдя, че самият дядо боже ми е нашепнал успокоителните думи. Състоянието на планетите от Слънчевата система обаче през 2012 година, макар и напрегнато, тревожещо земните недра и социалните процеси, е далеч от катастрофалното. Например пишат: ..."Както прогнозират учените, 21 декември 2012 година ще се състои парад на планетите, когато всички планети от нашата и други галактики (!) ще се подредят в една линия, което ще повлече след себе си промени от различен характер." Твърдението е абсолютно неграмотно. Никакъв парад няма и не се предвижда. Планетите на нашата Слънчева система са далече от "една линия", те запълват половината кръг, една спрямо друга и Земята. Това създава не съвсем стабилно енергийно поле, но се е случвал и по-голям превес в Слънчевата система. Да се говори за други Галактики е пък съвсем безотговорно, предполага доста екзалтирани читатели, абсолютно незапознати с елементарната астрономия.
Виж що се отнася до екзалтираността на хората положението наистина не е добро. От 2011 година до пролетта-лятото на 2015 година наистина рязко нараства екзалтираността на хората и склонността им към екстремни постъпки под влиянието на определени "космически вибрации". Както и броят на хората, които "не са съвсем на себе си", доказателство за което получаваме всеки ден в новините. Най-общо казано расте стремително "градусът на лудостта" на човечеството. Струва си всеки от нас да повишава своето интелектуално ниво, което е добра защита от паника.
Наистина светът стремително се променя и състоянието на Слънчевата система стимулира този процес. Така че нека се променяме без паника заедно със света. Когато се тресем по каменистия, планински път в раздрънкана таратайка, е желателно да влезем в ритъм, а не да се опъваме и стараем с всички сили да стоим неподвижно. Но пък и да се клатим по-силно, също е излишно.  Ако не сме в състояние да възпрепятстваме вулканичната дейност, която наистина има тенденция да се засилва, дали следва да продължаваме да живеем върху вулкана? Дали не трябва като японците така да изградим своя начин на живот, че да минимизираме и оптимизираме удоволствието от живота?

И така, кои според мен са главните тенденции, които действат и възникват през 2012 година?


Първата тенденция е смяна на нравствено-религиозния модел в посока засилване на мистичното. Има два полюса: от засилване на традиционната Вяра до спускане в "другия свят" чрез използване на наркотици и още неизобретени вещества, възникване на нови секти и религиозни течения. В социалната област възниква необходимост и възможност да се изведе на ново ниво медицината, фармацията и културата.

Втората тенденция е мощен и рязък "революционен" импулс за промяна на социалните и държавни системи и структури с цел те да бъдат адаптирани в бъдеще към заповедите на стремително развиващия се свят. Както винаги всяка революция има неуправляем и деструктивен характер. Разчупването на структурите най-активно се стимулира от планетите в периода от март до юни 2012 година. В своята най-висша фаза това е стимул към индустриализация, открития, научни прозрения. В разрушителен вариант - цветна революция, кървава смяна на режими, локални войни и техногенни катастрофи. В тези процеси ключова роля играе факторът "екзалтация" и безумната смелост на революционерите, които както е известно от историята, винаги стават жертва на собствените си деяния.

Третата тенденция е трансформация на обичайните държавни граници и политически режими. Не за една година, разбира се. Но след няколко години ще ни се наложи да печатаме нови политически карти на света. Подобни кардинални тенденции през 2012 година ще се развиват постоянно, но най-силно се очакват през март-април, юни-юли, септември-октомври.

Четвъртата тенденция е, че икономическият модел на света влиза в своята последна фаза на кризата, когато "хартиените" и измислени ценности трябва да бъдат заменени със своите материални еквиваленти. Когато икономиката от спекулативна трябва да стане ефективна - да се произвежда, а не да се препродава и да не се печатат хартии (пари, акции). Тази тенденция изостря ситуацията в края на 2011 - началото на 2012 година, продължава да действа мощно до юни 2012 година.

Петата тенденция е смяна на социалната и демократична ориентация на всяка формална власт към по-твърда, включително до диктат. Тази "преориентация" ще стане очевидна в средата на есента на 2012 година или малко по-късно и ще бъде обяснима от гледна точка на запазването на стабилността на обществото. Обяснима, но ефективно ще може да сдържа бунтарските процеси едва от ноември 2012 година до май 2013. За това време теоретично би трябвало да бъдат създадени силни контролиращи и изпълнителни органи, да стане засилване на съществуващата до този момент власт до "диктатура". Може да бъде измислено и по-точно определение.

Има и други тенденции, но тези са основните. За да се впишем ефективно в новите реалности на света, трябва да учим децата си да работят и произвеждат, да развиваме интелекта им и обикновената човешка порядъчност, а не да се стремим да бъдат "мениджъри", "юристи" и "икономисти".
На всички пожелавам мирно и светло небе над нашия дом, над града ни, страната ни, над Земята.
Н. Чиркова